İngilizce - Türkçe Sözlük


İngilizce'den Türkçe'ye 26 sonuç bulundu.

Kategori
Category
İngilizce
English
Türkçe
Turkish
General dead (Adjective) ölü
General dead (Adjective) öImüş
General dead (Adjective) müteveffa
General dead (Adjective) sönük
General dead (Adjective) cansız
General dead (Adjective) hareketsiz
General dead (Adjective) ölü gibi
General dead (Adjective) renksiz
General dead (Adjective) solgun
General dead (Adjective) tadı kaçmış
General dead (Adjective) soğuk
General dead (Adjective) işi bitmiş
General dead (Adjective) geçersiz
General dead (Adjective) bozuk
General dead (Adjective) uyuşmuş
General dead (Adjective) uyuşuk
General dead (Adjective) hissiz
General dead (Adjective) sıkıcı
General dead (Adjective) çok yorgun
General dead (Adverb) tümüyle
General dead (Adverb) tamamen
General dead (Adverb) tam
General dead (Adverb) doğrudan doğruya
General dead (Adverb) direk olarak
General dead (Adjective) (bkz. die)
General dead (Adverb) ansızın