İngilizce - Türkçe Sözlük


İngilizce'den Türkçe'ye 24 sonuç bulundu.

Kategori
Category
İngilizce
English
Türkçe
Turkish
General decay çürümek
General decay zeval bulmak
General decay inkıraz bulmak
General decay azalmak
General decay eksilmek
General decay sıhhatçe düşmek
General decay zayıflamak
General decay bozulmak
General decay çürütmek
General decay sıhhatçe düşme
General decay zayıflama
General decay bozulma
General decay azalma
General decay eksilme
General decay harap olma
General decay bozmak
General decay çürütmek
General decay bozulmak
General decay çürümek
General decay güçten düşmek
General decay sağlığını yitirmek
General decay çürüme
General decay bozulma
General decay çöküş