İngilizce - Türkçe Sözlük


İngilizce'den Türkçe'ye 43 sonuç bulundu.

Kategori
Category
İngilizce
English
Türkçe
Turkish
General decline sapmak
General decline meyletmek
General decline inhirafetmek
General decline zevalbulmak
General decline eksilmek
General decline azalmak
General decline düşmek
General decline eğilmek
General decline sarkmak
General decline reddetmek
General decline çekilmek
General decline istememek
General decline eğmek
General decline saptırmak
General decline eğdirmek
General decline çevirmek
General decline inhiraf ettirmek
General decline -den çekilmek veya kaçınmak
General decline tasrif etmek declinable çekilebilir
General decline meyil
General decline iniş
General decline gerileme
General decline batma
General decline zeval
General decline inhitat
General decline inkıraz
General decline sapma
General decline inhiraf
General decline go into a decline kuvvetten düşmek
General decline on the decline çökmekte
General decline inkıraz bulmakta
General decline geri çevirmek
General decline reddetmek
General decline azalmak
General decline zayıflamak
General decline düşmek
General decline kötüye gitmek
General decline çökmek
General decline iniş
General decline gerileme
General decline düşme
General decline kötüye gidiş
General decline çöküş