İngilizce - Türkçe Sözlük


İngilizce'den Türkçe'ye 17 sonuç bulundu.

Kategori
Category
İngilizce
English
Türkçe
Turkish
General descend inmek
General descend alçalmak
General descend çökmek
General descend kendini küçültmek
General descend düşmek
General descend baskın yapmak
General descend çullanmak
General descend üşüşmek
General descend başına toplanmak
General descend genelden özele geçmek
General descend intikal etmek
General descend soyundan gelmek
General descend alçalmak
General descend kalmak
General descend hücum etmek
General descend üşüşmek
General descend düşmek