İngilizce - Türkçe Sözlük


İngilizce'den Türkçe'ye 20 sonuç bulundu.

Kategori
Category
İngilizce
English
Türkçe
Turkish
General distinct ayrı
General distinct farklı
General distinct başka
General distinct bağımsız
General distinct müstakil
General distinct açık
General distinct vazıh
General distinct belli
General distinct distinctly açıkça
General distinct vuzuhla
General distinct şüphesiz
General distinct muhakkak
General distinct kesin olarak
General distinct distinctness vuzuh
General distinct açıklık
General distinct farkIıIık
General distinct farklı
General distinct ayrı
General distinct açık
General distinct belirgin