İngilizce - Türkçe Sözlük


İngilizce'den Türkçe'ye 46 sonuç bulundu.

Kategori
Category
İngilizce
English
Türkçe
Turkish
General dodge bir yana kaçmak
General dodge kaçamak yapmak
General dodge atlatmak
General dodge bertaraf etmek
General dodge hile ile sıvışmak
General dodge -den bir yana kaçıp kurtulmak
General dodge atlatmak
General dodge bir yana kaçış
General dodge çevik bir hareketle kurtulma
General dodge atlatma
General dodge hile
General dodge oyun
General dodge düzenbazlık
General dodge dodger hilekâr kimse
General dodge savuşturan veya geçiştiren kimse
General dodge özünü kenara çekmek
General dodge yana çekilmek
General dodge çekinmek
General dodge fentgirlik etmek
General dodge korunmak
General dodge yayınmak
General dodge boyun kaçırmak
General dodge fırıldak gelmek
General dodge hilegerlik etmek
General dodge kelekbazlık etmek
General dodge kelek gelmek
General dodge ileri-geri hareket etmek
General dodge var-gel etmek
General dodge daldalanmak
General dodge gizlenmek
General dodge atlatmak
General dodge hileyle kurtulmak
General dodge yırtmak
General dodge yana kaçış
General dodge fırıldak
General dodge kelek
General dodge aldatma
General dodge fent
General dodge hile
General dodge aldanma
General dodge yalan
General dodge üçkâğıt
General dodge oyun
General dodge namussuzluk
General dodge plan
General dodge yol