İngilizce - Türkçe Sözlük


İngilizce'den Türkçe'ye 88 sonuç bulundu.

Kategori
Category
İngilizce
English
Türkçe
Turkish
General drop damla
General drop katre
General drop az miktarda herhangi bir şey
General drop bir yudum içki
General drop damlaya benzeyen herhangi bir şey damla şeklinde küpe
General drop akide şekeri
General drop pastil
General drop düşme sukut
General drop asma tiyatro perdesi
General drop pano
General drop düşüş uzaklığı
General drop sarp yamaç
General drop paraşütle bir defada atlayan asker sayısı
General drop dropforge şahmerdan ile kalıpta basmak
General drop dropleaf table açılır kapanır kanatları olan masa
General drop droplight alçaltılıp yükseltilebilen asılı lamba
General drop B
General drop Kanada devam mecburiyeti bittikten sonra okuldan ayrılan öğrenci
General drop dropoff azalma
General drop eksilme
General drop dik iniş
General drop a drop in a bucket devede kulak
General drop He' had a drop too much
General drop içkiyi fazla kaçırmış
General drop at the drop of a hat işaret verilince
General drop hemen
General drop istekle
General drop get veya have the drop on atik davranarak birinden evvel silâh çekmek
General drop üstünlük kazanmak
General drop daha iyi şartlar altında bulunmak
General drop droplet damlacık
General drop elinden bırakıp düşürmek
General drop serpmek
General drop yol vermek
General drop salıvermek
General drop bırakmak
General drop yazıda
General drop örgüde satır veya ilmik atlamak
General drop indirmek
General drop geride bırakmak
General drop damlamak
General drop düşmek
General drop birdenbire inmek
General drop düşüp ölmek
General drop ölü gibi düşmek
General drop drop astern geri kalmak
General drop drop a hint bile bile ağzından kaçırmak
General drop imada bulunmak
General drop dokundurmak
General drop isteyerek söylemek
General drop drop a line iki satır yazıvermek
General drop pusula göndermek
General drop piyeste söyleyeceğini unutmak
General drop drop a remark kasten söylemek
General drop farkında değilmiş gibi söylemek
General drop drop asleep uyuyakalmak
General drop drop behind geri kalmak
General drop drop down düşmek
General drop yıkılmak
General drop akıntı ile gitmek
General drop drop in uğramak
General drop drop off düşmek
General drop eksilmek
General drop uykuya dalmak
General drop drop on one' knees diz çökmek
General drop drop one' h' 'h' harfini söylememek
General drop çıkmak
General drop okula devam etmemek
General drop dropper damlalık
General drop damla
General drop küçük yuvarlak tatlı
General drop düşüş uzaklığı
General drop düşüş
General drop ani düşüş
General drop iniş
General drop düşme
General drop paraşütle atılan insan ya da malzeme
General drop damla biçiminde küçük şeker
General drop düşmek
General drop atıvermek
General drop bırakmak
General drop durdurmak
General drop kesmek
General drop dışarda bırakmak
General drop çıkarmak
General drop çıkagelmek
General drop damlamak
General drop geri kalmak