İngilizce - Türkçe Sözlük


İngilizce'den Türkçe'ye 31 sonuç bulundu.

Kategori
Category
İngilizce
English
Türkçe
Turkish
General duty görev
General duty ödev
General duty sorumluluk
General duty borç
General duty hürmet
General duty saygı
General duty itaat
General duty boyun eğme
General duty resim
General duty vergi
General duty gümrük resmi
General duty
General duty hizmet
General duty kudret
General duty duty call mecburi ziyaret
General duty duty of water belirli bir alanı sulamak için gerekli olan su miktarı
General duty death duty veraset vergisi
General duty do duty for görevini yapmak
General duty yerini almak
General duty off duty izinli
General duty serbest
General duty on duty nöbetçi
General duty vazife başında
General duty stamp duties pul resmi
General duty görev
General duty vazife
General duty sorumluluk
General duty hizmet
General duty yumuş
General duty
General duty vergi