İngilizce - Türkçe Sözlük


İngilizce'den Türkçe'ye 32 sonuç bulundu.

Kategori
Category
İngilizce
English
Türkçe
Turkish
General enter girmek
General enter içine girmek
General enter dahil olmak
General enter nüfuz etmek
General enter delmek
General enter girişmek
General enter başlamak
General enter üye olmak
General enter yazılmak
General enter katılmak
General enter sokmak
General enter koymak
General enter yazmak
General enter kaydetmek
General enter deftere yazmak
General enter tasarruf etmek üzere bir mülke girmek
General enter telif hakkı almak için gereken malumatı vermek
General enter sahneye çıkmak
General enter enter into başlamak
General enter girişmek
General enter katılmak
General enter iştirak etmek
General enter ilgilenmek
General enter görüşmek
General enter enter into an agreement anlaşmaya varmak
General enter enter on
General enter enter upon başlamak
General enter girişmek
General enter girmek
General enter yazmak
General enter kaydetmek
General enter üyesi olmak

Türkçe'den İngilizce'ye 1 sonuç bulundu.

Kategori
Category
Türkçe
Turkish
İngilizce
English
Genel enter anther