İngilizce - Türkçe Sözlük


Türkçe'den İngilizce'ye 55 sonuç bulundu.

Kategori
Category
Türkçe
Turkish
İngilizce
English
Genel esas base
Genel esas basic
Genel esas beginning
Genel esas bottom
Genel esas constitutive
Genel esas content
Genel esas core
Genel esas element
Genel esas elemental
Genel esas essential
Genel esas foundation
Genel esas fundamental
Genel esas grassroots
Genel esas groundwork
Genel esas hinge
Genel esas hypostasis
Genel esas (Ad) kernel
Genel esas (Ön Ad) main
Genel esas master
Genel esas noumenon
Genel esas nucleus
Genel esas pedestal
Genel esas pivot
Genel esas provenience
Genel esas source
Genel esas staple
Genel esas stuff
Genel esas substance
Genel esas (Ön Ad) ultimate
Genel esas (Ad) ABC
Genel esas (Ad) accidence
Genel esas (Ad) backbone
Genel esas base
Genel esas base
Genel esas base
Genel esas basement
Genel esas basic
Genel esas basis
Genel esas (Ön Ad) cardinal
Genel esas cornerstone
Genel esas essence
Genel esas essential
Genel esas footing
Genel esas fundamental
Genel esas ground
Genel esas groundwork
Genel esas guiding
Genel esas hypostasis
Genel esas intrinsic
Genel esas mother
Genel esas nucleus
Genel esas original
Genel esas principal
Genel esas soul
Genel esas staple