İngilizce - Türkçe Sözlük


İngilizce'den Türkçe'ye 16 sonuç bulundu.

Kategori
Category
İngilizce
English
Türkçe
Turkish
General extenuate azaltmak
General extenuate eksiltmek
General extenuate hafifletmek
General extenuate mazur göstermek
General extenuate ciddîye almamak
General extenuate hafiften almak
General extenuate extenua'tion azaltma
General extenuate hafifletme
General extenuate ciddiye almama
General extenuate hafiften alma
General extenuate exten'uator hafifletici sebep
General extenuate exten'uatory hafifletici
General extenuate ciddiye almayan
General extenuate mazur göstermek
General extenuate azaltmak
General extenuate hafifletmek