İngilizce - Türkçe Sözlük


İngilizce'den Türkçe'ye 31 sonuç bulundu.

Kategori
Category
İngilizce
English
Türkçe
Turkish
General extreme son derece
General extreme müfrit
General extreme aşırı
General extreme en uçta veya kenarda olan
General extreme son
General extreme sınır
General extreme bitiş noktası veya çizgisi
General extreme kenar
General extreme
General extreme son derece
General extreme extreme case olağan üstü bir örnek
General extreme go to extremes ifrata kaçmak
General extreme aşırı gitmek
General extreme extremely ziyadesiyle
General extreme aşırı derecede
General extreme extremeness ifrat
General extreme aşırılık
General extreme en uçtaki
General extreme had safhadaki
General extreme son
General extreme sınır
General extreme aşırı
General extreme çok büyük
General extreme son derece
General extreme çok
General extreme müfrit
General extreme en uzak çekit
General extreme sınır
General extreme
General extreme son derece
General extreme son had