İngilizce - Türkçe Sözlük


İngilizce'den Türkçe'ye 39 sonuç bulundu.

Kategori
Category
İngilizce
English
Türkçe
Turkish
General feeling his
General feeling duyu
General feeling duygu
General feeling dokunma
General feeling dokunma hissi
General feeling iç âlemi
General feeling merhamet
General feeling şefkat
General feeling duygulu
General feeling hisli
General feeling hassas
General feeling şefkatli
General feeling dokunaklı
General feeling tesirli
General feeling hurt one' feelings hatırını kırmak
General feeling gücendirmek
General feeling feelingly tesir ederek
General feeling hissederek
General feeling duyarak
General feeling hislerle
General feeling duygu
General feeling sezim
General feeling his
General feeling dokunma
General feeling dokunum
General feeling duyarlık
General feeling hassasiyet
General feeling sezgi
General feeling sanı
General feeling zan
General feeling duygu
General feeling kanı
General feeling izlenim
General feeling kanaat
General feeling his
General feeling heyecan
General feeling duyma
General feeling bilinç
General feeling farkında olma