İngilizce - Türkçe Sözlük


İngilizce'den Türkçe'ye 42 sonuç bulundu.

Kategori
Category
İngilizce
English
Türkçe
Turkish
General finger parmak
General finger parmak gibi şey
General finger parmak boyu
General finger parmakla dokunmak
General finger el sürmek
General finger parmakların arasına alıp oynamak
General finger ellemek
General finger çalmak
General finger aşırmak
General finger parmaklarla ince iş yapmak
General finger notaların hangi parmakla çalınacağını göstermek
General finger fingerboard keman veya ut sapı
General finger piyano klavyesi
General finger finger bowl sofrada parmak yıkayacak kap
General finger el tası
General finger finger post yön belirtmek için yol ağızlarına dikilen parmak şeklindeki levha
General finger finger painting ıslak kâğıt üzerine parmaklar ve elin bütünü ile desenli resim yapma
General finger fingerprint parmak izi
General finger finger tip parmak ucu
General finger burn one' fingers bir kimsenin işine karışıp kendi başınaa dert açmak
General finger get one' fingers on kapmak
General finger el atmak
General finger have a finger in the pie iştirak etmek
General finger katılmak
General finger çorbada tuzu bulunmak
General finger işe karışmak
General finger have at one' finger tips çok iyi bilmek
General finger Iet slip through one' fingers elinden kaçırmak
General finger My fingers itch to do it
General finger Bu işi yapmak için sabırsızlanıyorum
General finger şu işi bir an evvel yapsam
General finger put one' finger on bulmak
General finger doğru olarak gösterebilmek
General finger put the finger on suç ortağını polise haber vermek
General finger soyulacak evi seçmek
General finger kurbanını seçmek
General finger to the finger tips tırnaklarının ucuna kadar
General finger tamamen
General finger twist around one' little finger parmağının ucunda oynatmak
General finger parmak
General finger parmaklarla tutmak
General finger parmaklamak