İngilizce - Türkçe Sözlük


İngilizce'den Türkçe'ye 51 sonuç bulundu.

Kategori
Category
İngilizce
English
Türkçe
Turkish
General flash parıltı
General flash ani alev
General flash şule
General flash işaret olarak yanıp sönen ışık
General flash an
General flash birden gelen su akıntısı
General flash cama renk vermek için maden tuzu ile kaplama
General flash bülten
General flash flashback geriye dönme
General flash flashboard suyun yüksekliğini artırmak için barajın üstüne takılan tahta
General flash savak taşırma kapağı
General flash flash flood seylâp
General flash flashlight el feneri
General flash flash torch tiyatroda şimşek çakması hissini uyandıran tertibat
General flash flash in the pan gösterişli bir şekilde başlayıp neticesiz kalan hamle veya insan
General flash a flash of lightning şimşek
General flash yıldırım
General flash in a flash ansızın
General flash şimşek gibi
General flash birdenbire
General flash B
General flash gösterişli fakat sahte
General flash kaba bir şekilde gösterişli
General flash flash language hırsız argosu
General flash birden alevlenmek
General flash şimşek gibi çakmak veya parlamak
General flash birden parlamak
General flash birden akla gelmek
General flash cam bir mamule ikinci bir renkte ince cam tabakası ilâve etmek
General flash telgraf veya radyo ile acele haber ulaştırmak
General flash yağmurdan korumak için damın üstüne ve altına saç kaplamak
General flash It flashed upon me
General flash Birden aklıma geldi
General flash birden parlamak
General flash parlamak
General flash ışıldamak
General flash parıldamak
General flash göndermek
General flash çok hızlı hareket etmek
General flash hızla geçip gitmek
General flash birdenbire akla gelmek
General flash cinsel kılganlarını göstermek
General flash teşhirçilik yapmak
General flash ani ışık
General flash çakış
General flash parlama
General flash parıltı
General flash ışıltı
General flash flaş haber
General flash çok kısa süre
General flash an