İngilizce - Türkçe Sözlük


İngilizce'den Türkçe'ye 20 sonuç bulundu.

Kategori
Category
İngilizce
English
Türkçe
Turkish
General flutter kanatlarını çırpmak
General flutter titremek
General flutter sallanmak
General flutter çırpınmak
General flutter telâş etmek
General flutter titretmek
General flutter kımıldatmak
General flutter telâşa düşürmek
General flutter heyecan vermek
General flutter titreme
General flutter heyecan
General flutter çalkalanma
General flutter çırpınma
General flutter telâş
General flutter asabiyet
General flutter kalp ritmi bozukluğu
General flutter uçmak
General flutter telaş
General flutter heyecan
General flutter kanat çırpma