İngilizce - Türkçe Sözlük


İngilizce'den Türkçe'ye 40 sonuç bulundu.

Kategori
Category
İngilizce
English
Türkçe
Turkish
General fold misil
General fold kere: fivefold beş misli
General fold beş kat
General fold katlamak
General fold bükmek
General fold sarmak
General fold bağrına basmak
General fold kaplamak
General fold katlanmak
General fold bükülmek
General fold sarılmak
General fold bürünmek
General fold hafifçe katmak
General fold yorgunluktan çökmek
General fold kat
General fold kıvrım
General fold büklüm
General fold fold the arms kolları kavuşturmak
General fold folding bed açılır kapanır karyola
General fold folding door katmer kanatlı kapı
General fold folding machine kırma makinası
General fold ağıl
General fold koyun sürüsü
General fold cemaat
General fold ağıla kapamak
General fold ağıl
General fold kotan
General fold kat
General fold kıvrım
General fold pli
General fold oyuk
General fold çukur
General fold koyun sürüsü
General fold katlamak
General fold katlanmak
General fold kavuşturmak
General fold sarmak
General fold iflas etmek
General fold top atmak
General fold batmak