İngilizce - Türkçe Sözlük


İngilizce'den Türkçe'ye 69 sonuç bulundu.

Kategori
Category
İngilizce
English
Türkçe
Turkish
General foul kirletmek
General foul pisletmek
General foul murdar etmek
General foul bulaştırmak
General foul bozmak
General foul rezil etmek
General foul dolaştırıp işlemez hale getirmek
General foul çaparız vermek
General foul haksız muamele etmek
General foul kirlenmek
General foul kir bağlamak
General foul dolaşmak
General foul karışmak
General foul karıştırmak
General foul iğrenç kerih
General foul tiksindirici
General foul nefret verici
General foul kirli
General foul pis
General foul murdar
General foul menfur
General foul çirkin
General foul ayıp
General foul bozuk
General foul sövüp sayma kabilinden
General foul dolaşmış
General foul karışmış
General foul birbirine geçmiş
General foul faul
General foul hatalı vuruş veya davranış
General foul dolaşma
General foul karışma
General foul çarpışma
General foul foul breath pis nefes
General foul foul copy düzeltmelerle karalanmış nüsha
General foul foulmouthed ağzı bozuk
General foul küfürbaz
General foul foul play kurallara aykırı oyun
General foul haince hareket hıyanet
General foul suikast
General foul cinayet
General foul foul shot basketbol faul atışı
General foul by fair means or foul iyi veya kötü yola baş vurarak
General foul nasıl olursa olsun
General foul fall foul of çaparız gelmek
General foul çatmak
General foul kızdırmak
General foul to play foul hainlik etmek
General foul foully çirkin bir şekilde
General foul haince
General foul foulness bozukluk
General foul pislik
General foul kir
General foul günah
General foul kirli
General foul pis
General foul iğrenç
General foul bozuk
General foul fırtınalı
General foul kötü
General foul haince
General foul hain
General foul berbat
General foul faul
General foul kirletmek
General foul pisletmek
General foul kirlenmek
General foul pislenmek
General foul faul yapmak