İngilizce - Türkçe Sözlük


İngilizce'den Türkçe'ye 35 sonuç bulundu.

Kategori
Category
İngilizce
English
Türkçe
Turkish
General gas havagazı
General gas anestezide kullanılan gaz karışımı
General gas zehirli gaz
General gas fevkalade durum
General gas anlamsız söz
General gas gazlamak
General gas gaz vermek
General gas gazla zehirlemek
General gas saçmalamak
General gas atmak
General gas gas burner havagazı memesi
General gas bek
General gas gas engine gazla işleyen makina
General gas gas fixtures gaz boruları ile muslukları
General gas gas jet gaz alevi
General gas gaz memesi
General gas gas mask gaz maskesi
General gas gas meter gaz saati
General gas gaz sayacı
General gas gas oven havagazı fırını
General gas gas station A
General gas B
General gas D benzin istasyonu
General gas coal gas kömürden elde edilen havagazı
General gas poison gas ze- hirli gaz
General gas Step on the gas
General gas Gazla
General gas Gaza bas
General gas sıvı gaz
General gas benzin
General gas boş laf
General gas zırva
General gas gaz ile zehirlemek
General gas çene çalmak
General gas havadan sudan konuşmak

Türkçe'den İngilizce'ye 1 sonuç bulundu.

Kategori
Category
Türkçe
Turkish
İngilizce
English
Genel gas (Ad) fake