İngilizce - Türkçe Sözlük


İngilizce'den Türkçe'ye 33 sonuç bulundu.

Kategori
Category
İngilizce
English
Türkçe
Turkish
General gloss parlaklık: cilâ
General gloss perdah
General gloss bir ayıbı örtmek için yapılan gösteriş
General gloss dış güzellik
General gloss parlatmak
General gloss cilâ yapmak
General gloss yaldızlamak
General gloss parlamak
General gloss yaldızlanmak
General gloss over ile sahte bir şekilde gizlemek
General gloss glosslly parlak bir şekilde
General gloss glossiness parlaklık
General gloss cilâlı oluş
General gloss glossy parlak
General gloss cilâlı
General gloss açıklama
General gloss şerh
General gloss haşiye
General gloss tefsir
General gloss satır aralarında verilen metin tercümesi
General gloss tevil
General gloss tahrif
General gloss açıklamak
General gloss şerhetmek
General gloss tefsir etmek
General gloss haşiye yazmak
General gloss yanlış tefsir etmek
General gloss tevil etmek
General gloss tahrif etmek
General gloss parlaklık
General gloss açıklayıcı yazı
General gloss açıklama
General gloss yorum