İngilizce - Türkçe Sözlük


İngilizce'den Türkçe'ye 56 sonuç bulundu.

Kategori
Category
İngilizce
English
Türkçe
Turkish
General great büyük
General great kocaman
General great iri
General great cüsseli
General great azametli
General great çok
General great sayıca çok
General great külliyetli
General great uzun
General great sürekli
General great fazla
General great önemli
General great yüksek
General great meşhur
General great asil
General great mahir
General great usta
General great fevkalade
General great yolunda
General great meraklı olmak
General great the great büyükler
General great Great Bear Büyük Ayı
General great Great Britain Büyük Britanya
General great a great deal çok
General great pek çok
General great the Great Divide bir kıtayı bölen su hattı
General great büyük kriz
General great öIüm ile hayatm arasındaki hat
General great great friends iyi dostlar
General great great horned owl büyük bir baykuş
General great B
General great B
General great Great Scott! Allah Allah! great seal hükümetin
General great resmi mührü
General great great tit büyük baştankara
General great great toe ayak baş parmağı
General great a great walk er yürüyüş meraklısı
General great Great Wall of China Çin Seddi
General great great white heron büyük balıkçıl
General great Egretta alba
General great Casmerodius albus
General great It would be great if
General great olsa çok iyi olur
General great Iive to a great old age çok yaşlanmak
General great greatly çokça greatness büyüklük
General great büyük
General great çon
General great önemli
General great yetenekli
General great büyük
General great kocaman
General great koca
General great harika
General great nefis
General great çok iyi
General great müthiş

Türkçe'den İngilizce'ye 1 sonuç bulundu.

Kategori
Category
Türkçe
Turkish
İngilizce
English
Genel great gr