İngilizce - Türkçe Sözlük


İngilizce'den Türkçe'ye 22 sonuç bulundu.

Kategori
Category
İngilizce
English
Türkçe
Turkish
General grim gaddar
General grim merhametsiz
General grim zalim
General grim çirkin
General grim suratsız
General grim ümitsiz
General grim korkunç
General grim kerih
General grim boyun eğmez
General grim yavuz
General grim çetin
General grim grimly zulüm altında bütün kuvvetiyle çaIışarak
General grim gaddarca
General grim vahşiyane
General grim grimness gaddarlık
General grim zulüm
General grim sert
General grim amansız
General grim acımasız
General grim korkulu
General grim zevksiz
General grim neşesiz