İngilizce - Türkçe Sözlük


İngilizce'den Türkçe'ye 88 sonuç bulundu.

Kategori
Category
İngilizce
English
Türkçe
Turkish
General ground ground glass buzlu cam
General ground cam tozu
General ground yeryüzü
General ground yer
General ground zemin
General ground toprak
General ground meydan
General ground saha
General ground arsa
General ground mesafe
General ground yer
General ground denizin dibi
General ground dip
General ground mebde
General ground prensip
General ground kabartma iş yapılacak düz satıh
General ground maden levha üstüne sürülen ve işlenmeyecek kısımları muhafaza eden yapışkan terkip
General ground ground cover toprağa yakın yetişen kalın bitki örtüsü
General ground ground crew hava meydanı tayfası
General ground ground floor zemin katı
General ground ground hog Amerikada bir çeşit dağ sıçanı
General ground ground hog day 2 şubat
General ground ground ice suyun dibinde meydana gelen buz
General ground ground ivy yer sarmaşığı
General ground ground line resimde alt çizgi
General ground ön çizgi
General ground ground pine kurdayağı
General ground kurtluca
General ground meşecik
General ground qround plan bir binanın zemin planı
General ground around plate toprak levhası
General ground ground rent arsa kirası
General ground ground swell soluğan
General ground ground water yeraltı suyu
General ground ground zero bombanın patladığı yer
General ground above ground yeryüzünde
General ground meydanda
General ground break ground tarla sürmek
General ground yeni bina için yere ilk kazmayı vurmak
General ground temel atmak
General ground işe başlamak
General ground cover ground yol almak
General ground konuya değinmek
General ground delillerini çürütmek
General ground down to the ground her hususta
General ground tamamen
General ground from the ground up temelinden
General ground tamamen
General ground gain ground ilerlemek
General ground iyileşmek
General ground mesafe katetmek
General ground B
General ground bir işe yeni başlandığında katılmak
General ground give ground ricat etmek
General ground çekilmek
General ground hold one's ground
General ground stand one's ground durumunu devam ettirmek
General ground ayak diremek
General ground into the ground gereğinden fazla
General ground dayanılmayacak kadar
General ground Iose ground gerilemek
General ground fenalaşmak rağbetten düşmek
General ground off the ground harekette
General ground on good grounds iyi sebeplere dayanan
General ground on one's home ground kendi bilgi alanında
General ground on the grounds of sebebiyle
General ground -e dayanarak
General ground rising ground yokuş
General ground bayır
General ground temel üzerine kurmak
General ground esaslı bir şekilde yapmak
General ground esaslı şekilde öğretmek
General ground resme zemin boyası vurmak
General ground yere oturtmak
General ground temeli olmak
General ground yere konmak
General ground ground arms silahı yere dayamak
General ground yer
General ground zemin
General ground toprak
General ground alan
General ground saha
General ground zemin
General ground temel
General ground esas
General ground karaya oturtmak
General ground kalkışına olanak tanımamak
General ground toprak hattı bağlamak