İngilizce - Türkçe Sözlük


İngilizce'den Türkçe'ye 49 sonuç bulundu.

Kategori
Category
İngilizce
English
Türkçe
Turkish
General guard korumak
General guard muhafaza etmek
General guard himaye etmek
General guard gözaltına almak
General guard nezaret altında bulundurmak
General guard nöbet tutmak
General guard bekle mek
General guard dikkat etmek
General guard uyanık bulunmak
General guard guard against önceden tedbir almak
General guard muhafız
General guard nöbetçi
General guard muhafız alayı
General guard muhafaza
General guard himaye
General guard koruma
General guard müdafaa
General guard nöbetçilik
General guard muhafızlık
General guard kendini korumak için alınan pozisyon
General guard trende memur
General guard herhangi bir şeyi muhafaza eden alet
General guard advance guard ileri karakol
General guard mount guard nöbet tutmak
General guard off guard hazırlıksız
General guard on guard nöbette
General guard On guard ! Dikkat ! Hazır ol ! rear guard artçı
General guard dümdar
General guard relieve the guard nöbetçi değiştirmek
General guard nöbet
General guard koruma
General guard savunma pozisyonu
General guard gard
General guard koruma görevlisi
General guard koruyucu
General guard muhafaza
General guard karakolcu
General guard bekçi
General guard nöbetçi
General guard koruyucu nesne
General guard korumak
General guard beklemek
General guard önlem almak
General guard tedbirli olmak
General guard korunmak
General guard nöbet tutmak
General guard denetlemek
General guard denetim altına almak
General guard kontrol etmek