İngilizce - Türkçe Sözlük


İngilizce'den Türkçe'ye 30 sonuç bulundu.

Kategori
Category
İngilizce
English
Türkçe
Turkish
General hack (Noun) kira beygiri
General hack (Noun) ihtiyar at
General hack (Noun) kiralık atlı araba
Colloquial hack (Noun) (ABD) taksi
General hack (Noun) külüstür araba
General hack (Verb) araba sürmek
General hack (Verb) taksi şoförlüğü yapmak
General hack (Verb) çentmek
General hack (Verb) yarmak
General hack (Verb) yontmak
General hack (Verb) kıymak
General hack (Verb) (İngiltere) toprağı sürüp ekmek
General hack (Verb) kuru kuru öksürmek
Slang hack (Verb) (ABD) becermek
Slang hack (Verb) çakmak
General hack (Noun) çentik
General hack (Noun) çentmeye mahsus alet
General hack (Noun) kekeleme
General hack (Noun) kuru öksürük
General hack (Noun) incik kemigine atılan tekme
General hack (Noun) adi yazılar yazan kalitesiz yazar
General hack (Verb) para için adi yazı yazmak
General hack (Adjective) adi yazıya ait
General hack (Noun) balık
General hack (Noun) peynir veya tuğla kurutmak için kullanılan ızgara
Bilgisayar hack (Verb) şifre kırmak
General hack (Noun) yaşlı ve yorgun at
Bilgisayar hack (Verb) sisteme sızmak
General hack (Noun) binek atı
General hack (Noun) çok sayıda düşük kaliteli eserler yazan yazar