İngilizce - Türkçe Sözlük


İngilizce'den Türkçe'ye 110 sonuç bulundu.

Kategori
Category
İngilizce
English
Türkçe
Turkish
General hard katı
General hard sert
General hard pek
General hard güç
General hard müşkül
General hard zor
General hard çetin
General hard zalim
General hard merhametsiz
General hard kalpsiz
General hard şefkatsiz
General hard şiddetli
General hard kötü
General hard acı
General hard anlaşılmaz
General hard zor
General hard ağır
General hard çalışkan
General hard faal
General hard inatçı
General hard ters
General hard çirkin
General hard kötü
General hard cimri
General hard pinti
General hard hasis
General hard eksi
General hard ekşimiş
General hard alkol derecesi yüksek
General hard istisna kabul etmez kaide
General hard hard cash
General hard hard money madeni para
General hard nakit para
General hard hard cider alkolleşmiş elma suyu
General hard hard court te niste beton kort
General hard hard drug morfin gibi bedende alışkanlık yaratan uyuşturucu madde
General hard hard facts ABD
General hard kask
General hard miğfer
General hard hard hit büyük zarara uğramış
General hard hard labor ağır iş cezası
General hard hard luck talihsizlik
General hard şanssızlık
General hard hard maple isfendan ağacı
General hard akçaağaç gibi şeker veren bir cins ağaç
General hard hard of hearing ağır işiten
General hard hard row to hoe çetin iş
General hard hard rubber ebonit
General hard hard sell ABD
General hard hard times güç zamanlar
General hard sıkıntılı günler
General hard hard up eli dar
General hard muhtaç
General hard hard water kireçli su
General hard a hard bargain çekişe
General hard çekişe pazarlık
General hard hardly güçlükle
General hard güçbela
General hard ancak
General hard hemen hemen
General hard az bir ihtimalle
General hard hardness güçlük
General hard zorluk
General hard sertlik
General hard terslik
General hard aksilik
General hard zorla
General hard kuvvetle
General hard hızla
General hard sertlikle
General hard güçlükle
General hard müşkülâtla
General hard sıkıca
General hard katı
General hard sert
General hard çok
General hard aşırı
General hard yakın
General hard yanı başında
General hard son hadde kadar
General hard hard by pek yakın
General hard yakında
General hard be hard put to it zor durumda olmak
General hard darlıkta olmak
General hard die hard şiddetle karşı koymak
General hard kolay teslim olmamak
General hard go hard with için zor olmak
General hard için acı olmak
General hard sert
General hard katı
General hard güç
General hard zor
General hard kuvvet isteyen
General hard kuvvetli
General hard zorlu
General hard güçlük dolu
General hard tatsız
General hard hoşgörüsüz
General hard merhametsiz
General hard zalim
General hard kireçli
General hard bağımlı kılan
General hard alışkanlık yapan
General hard büyük gayretle
General hard sıkı
General hard çok
General hard çok miktarda
General hard yoğun
General hard ağır
General hard çok