İngilizce - Türkçe Sözlük


İngilizce'den Türkçe'ye 18 sonuç bulundu.

Kategori
Category
İngilizce
English
Türkçe
Turkish
General harsh sert
General harsh acı
General harsh kaba
General harsh haşin
General harsh ters
General harsh huysuz
General harsh insafsız
General harsh harshly sertçe
General harsh huysuzca
General harsh kaba bir şekilde
General harsh harshness kabalık
General harsh haşinlik
General harsh terslik
General harsh duyuları yıpratıcı
General harsh sert
General harsh kaba
General harsh zalim
General harsh haşin