İngilizce - Türkçe Sözlük


İngilizce'den Türkçe'ye 101 sonuç bulundu.

Kategori
Category
İngilizce
English
Türkçe
Turkish
General high barometrenin yüksek olduğu bölge
General high on high gökte
General high semada
General high yüksek
General high ali
General high mağrur
General high kibirli
General high kendini beğenmiş
General high azametli
General high yüce
General high muhteşem
General high âIâ
General high yüksek perdeden
General high çok eski
General high baş
General high ağır
General high coşkun
General high pahalı
General high şiddetli
General high sert
General high asil
General high soylu
General high necip
General high high and dry suyun dışında
General high karada
General high kimsesiz ve çaresiz kalmış
General high high and low her yerde
General high zengin fakir
General high herkes
General high gururlu
General high High Church Anglikan Kilisesinin Katolikliğe meyleden kısmı
General high high color koyu renk
General high koyu kırmızı
General high high comedy yüksek sınıfın hayatını ele alan ve nükteli diyalogları bulunan komedi
General high high command baş kumandanlık
General high high commissioner büyükelçi ayarında bir memur
General high high day bayram
General high yortu günü
General high high dive yüksekten dalış
General high high dudgeon öfke
General high aşırı hiddet
General high high explosive dinamit gibi kuvvetli patlayıcı madde
General high high fashion değişik ve lüks giyinme tarzı
General high pikap
General high kısa dalga
General high high jinks gürültülü eğlence
General high çılgınlık
General high high jump yüksek atlama
General high high life yüksek tabaka hayatı
General high sosyete hayatı
General high high living lüks hayat
General high high noon tam öğle vakti
General high high place kutsal sayılan tepede tapınma yeri
General high high point en önemli veya en heyecanlı nokta
General high high priest başpapaz
General high high school lise
General high resmi okulların 9-12 sınıfları
General high bazen 10-12 sınıfları
General high high seas enginler
General high açık deniz
General high B
General high mükellef çay ziyafeti
General high high tide kabarma
General high kabarma saati
General high doruk
General high high treason ihanet
General high vatan veya devlete hıyanet
General high fly high büyük emeller beslemek
General high hayal peşinde koşmak
General high get on one's high hors ayak diremek
General high direnmek
General high öfkelenmek
General high kabarmak
General high kafa tutmak
General high in high terms överek
General high göklere çıkararak
General high It' high time
General high Tam vakti
General high Zamanı geldi de geçti bile
General high the Most High Tanrı
General high Cenabı Hak
General high with a high hand kendince
General high amirlik taslayarak
General high yüksek
General high yüce
General high ulu
General high hayranlık uyandırıcı
General high yüksek
General high esrik
General high uyuşturucu etkisi altında
General high uçmuş
General high uçuşta
General high yükseğe
General high yüksekte
General high yüksek çekit
General high yüksek derece
General high doruk
General high büyük heyecan
General high coşku
General high mutluluk
General high yüksek yer