İngilizce - Türkçe Sözlük


İngilizce'den Türkçe'ye 13 sonuç bulundu.

Kategori
Category
İngilizce
English
Türkçe
Turkish
General hind Hindustan
General hind ingiltere ve iskoçya'da rençper
General hind geride olan
General hind art
General hind hind legs arka ayaklar
General hind hindermost
General hind hindmost en arkadaki
General hind en gerideki
General hind en sondaki
General hind The devil take the hindmost
General hind Sona kalan dona kalsın
General hind dişi geyik
General hind arka