İngilizce - Türkçe Sözlük


İngilizce'den Türkçe'ye 52 sonuç bulundu.

Kategori
Category
İngilizce
English
Türkçe
Turkish
General hit vuruş
General hit vurma
General hit darbe
General hit isabet
General hit başarı
General hit muvaffakıyet
General hit şans
General hit yerinde söz
General hit hit or miss gelişigüzel
General hit hedefe isabet ettirmek
General hit uymak
General hit uygun olmak
General hit varmak
General hit erişmek
General hit isabet etmek
General hit saldırmak
General hit tesir etmek
General hit koyulmak
General hit haksızlık etmek
General hit kalleşlik etmek
General hit hit it off anlaşmak
General hit uyuşmak
General hit mutabık kalmak
General hit hit off süratle ve ustalıkla yapmak
General hit taklit etmek
General hit hit-or-miss rasgele
General hit tesadüfi
General hit sonucunu düşünmeden
General hit dikkatsizce
General hit Iâkaytçe
General hit hit out yumruklamak
General hit yumrukla vurmak
General hit fazla içki içmek
General hit aniden yüzükoyun yere yatmak
General hit hit the nail on the head taşı gediğine koymak
General hit tam bilmek
General hit tam isabet kaydetmek
General hit hit upon rasgele bulmak
General hit vurmak
General hit çarpmak
General hit vurmak
General hit çarptırmak
General hit varmak
General hit ulaşmak
General hit tokat
General hit yumruk
General hit vuruş
General hit vurma
General hit darbe
General hit başarı
General hit isabet
General hit hedefe ulaşma

Türkçe'den İngilizce'ye 1 sonuç bulundu.

Kategori
Category
Türkçe
Turkish
İngilizce
English
Genel hit smash