İngilizce - Türkçe Sözlük


Türkçe'den İngilizce'ye 24 sonuç bulundu.

Kategori
Category
Türkçe
Turkish
İngilizce
English
Genel hulâsa (Ad) abridgement
Genel hulasa amount
Genel hulâsa apercu
Genel hulâsa brief
Genel hulâsa (Ad) capitulation
Genel hulasa compendium
Genel hulâsa conspectus
Genel hulâsa digest
Genel hulasa docket
Genel hulasa elixir
Genel hulâsa extract
Genel hulâsa extraction
Genel hulâsa gist
Genel hulasa long
Genel hulâsa precis
Genel hulasa (Ad) quintessence
Genel hulasa resume
Genel hulasa rundown
Genel hulâsa short
Genel hulâsa substance
Genel hulâsa summary
Genel hulâsa synopsis
Genel hulâsa (Ad) table
Genel hulasa extract