İngilizce - Türkçe Sözlük


İngilizce'den Türkçe'ye 86 sonuç bulundu.

Kategori
Category
İngilizce
English
Türkçe
Turkish
General ill rahatsız
General ill keyifsiz
General ill fena
General ill kötu
General ill ters
General ill meşum
General ill uğursuz
General ill sert
General ill acı
General ill hain
General ill haksız
General ill çirkin
General ill kerih
General ill kabili- yetsiz
General ill fenallk
General ill kötülük
General ill zarar
General ill hastalık
General ill ra- hatsızlık
General ill acı
General ill fena surette
General ill guçlükle
General ill sıkıntı çekerek
General ill uygunsuz olarak
General ill illadapted uymayan
General ill uygun gelmeyen
General ill ill ad vised ihtiyatsız
General ill tedbirsiz
General ill ill at ease huzursuz
General ill içi rahat olmayan
General ill meraklı
General ill ill bod ing uğursuz
General ill meşum
General ill illbred terbiyesiz
General ill illdisposed kötü huylu
General ill düzensiz
General ill tertipsiz
General ill illfated bahtsız
General ill talihsiz
General ill uğursuz
General ill nahoş
General ill illfavored çirkin
General ill ill gotten kötülükle elde edilmiş
General ill illhu mored fena huylu
General ill aksi
General ill huysuz
General ill illin formed bilgisi kıt olan
General ill yanlış bilgi verilmiş
General ill illjudged tedbirsiz
General ill düşüncesiz
General ill illman nered terbiyesiz
General ill kaba
General ill illnatured huysuz
General ill ters
General ill serkeş
General ill illomened uğursuz
General ill illstarred bahtı kara
General ill talihsiz
General ill illtimed vakitsiz
General ill zamansız
General ill mevsimsiz
General ill illtrained iyi terbiye edilmemiş
General ill illtreat kotu davranmak
General ill illuse kötü muamele etmek
General ill ill will kötü niyet
General ill garaz
General ill kin
General ill ill wisher başkasının kötülüğünü isteyen kimse
General ill do an ill turn to one bir kimseye kötülük etmek
General ill It is an ill wind that blows nobody good Her işte bir hayır vardır
General ill house of ill fame umumhane
General ill genelev
General ill hasta
General ill kesel
General ill ağrı
General ill kötü
General ill fena
General ill zararlı
General ill kötü biçimde
General ill acımasızca
General ill hoş olmayan bir biçimde
General ill anca
General ill güçlükle
General ill ucu ucuna
General ill kötü şey
General ill kötülük