İngilizce - Türkçe Sözlük


İngilizce'den Türkçe'ye 14 sonuç bulundu.

Kategori
Category
İngilizce
English
Türkçe
Turkish
General immature olgunlaşmamış
General immature kemal bulmamış
General immature ham
General immature toy
General immature olmamış
General immature gelişmemiş
General immature pişmemiş
General immature immaturely yetişkin kimse gibi davranmayarak
General immature vaktinden evvel
General immature ol gunlaşmadan
General immature immaturity hamlık
General immature toyluk
General immature olgunlaşmamış
General immature çocukça