İngilizce - Türkçe Sözlük


İngilizce'den Türkçe'ye 13 sonuç bulundu.

Kategori
Category
İngilizce
English
Türkçe
Turkish
General immerse daldırmak
General immerse suya batırmak
General immerse immersed in thought dalgın
General immerse derin düşüncelere dalmış
General immerse batırmak
General immerse sokmak
General immerse koymak
General immerse salmak
General immerse daldırmak
General immerse basmak
General immerse fikrini yöneltmek
General immerse meşgul etmek
General immerse başını katmak