İngilizce - Türkçe Sözlük


İngilizce'den Türkçe'ye 33 sonuç bulundu.

Kategori
Category
İngilizce
English
Türkçe
Turkish
General land (Verb) karaya çıkarmak
General land (Noun) tutup karaya getirmek
(Ör. balık tutup karaya getirmek.)
General land (Verb) durdurmak
General land (Verb) yere indirmek
General land (Verb) isabet ettirmek
General land (Verb) aşketmek
General land (Verb) indirmek
General land (Verb) elde etmek
General land (Verb) kazanmak
General land (Verb) karaya çıkmak
General land (Verb) durmak
General land (Verb) yere inmek
General land (Verb) isabet etmek
General land (Verb) düşmek
General land (Noun) kara parçası
General land (Noun) kara
General land (Noun) arz
General land (Noun) toprak
General land (Noun) yer
General land (Noun) arsa
General land (Noun) memleket
General land (Noun) diyar
Law land (Noun) emlâk
General land (Noun) arazi
General land (Noun) ülke
General land (Noun) vatan
General land (Noun) aynı türden toprak parçası
General land (Noun) alan
General land (Noun) kişisel arazi
General land (Verb) karaya çıkmak
General land (Verb) karaya indirmek
General land (Verb) karaya getirmek
General land (Verb) iniş yapmak
(Ör. uçağın inmesi.)