İngilizce - Türkçe Sözlük


İngilizce'den Türkçe'ye 71 sonuç bulundu.

Kategori
Category
İngilizce
English
Türkçe
Turkish
General last son
General last en sonraki
General last en gerideki
General last sonuncu
General last geçen
General last evvelki
General last sabık
General last son derece
General last gayet
General last en sonra
General last son olarak
General last nihayet
General last son
General last en nihayet
General last last but not least son fakat aynı derecede ehemmiyetli
General last last ditch son çare
General last son mudafaa
General last Last Judgement kıyamet
General last kıyamet günü
General last last mentioned en son olarak söylenen
General last last night dün gece
General last last offices cenaze duaları
General last last quarter dolunaydan sonra yedinci gece
General last last rites cenaze töreni
General last ölüm döşeğinde yatanların başucunda yapılan ayin
General last last sleep ölüm
General last son uyku
General last last straw son had
General last dayanılmaz derece
General last Last Supper Hazreti İsa'nın şakirtleriyle yediği son yemek
General last last word son söz
General last son moda
General last en mükemmel şey
General last at last nihayet
General last sonunda
General last at long last en nihayet
General last breathe one' last son nefesini vermek
General last ölmek
General last the last day mahşer günü
General last kıyamet günü
General last the last two son ve sondan evvelki
General last the last word on the matter mesele hakkında son ve kesin söz
General last to the last nihayete kadar
General last When did you see him last ? Son defa onu ne zaman gördünuz? lastly nihayet
General last son olarak
General last sürmek
General last baki olmak
General last devam etmek
General last dayanmak
General last bozulmamak
General last bitmemek
General last tükenmemek
General last yetmek
General last eskiden ticarette kullanılan tartı veya ölçü
General last yaklaşık iki ton
General last kundura kalıbı
General last stick to one' last işi olmayan şeye karışmamak
General last kendi işiyle uğraşmak
General last çizmeden yukarı çıkmamak
General last son
General last en son
General last sonuncu
General last her şeyden sonra
General last herkesten sonra
General last sonuncu olarak
General last son olarak
General last en son
General last sürmek
General last devam etmek
General last bozulmamak
General last dayanmak