İngilizce - Türkçe Sözlük


İngilizce'den Türkçe'ye 16 sonuç bulundu.

Kategori
Category
İngilizce
English
Türkçe
Turkish
General latter ikisinden sonuncusu
General latter son söylenilen
General latter zikronulan iki şeyin sonra geleni
General latter ikincisi
General latter son
General latter latterday çağa uygun
General latter modern
General latter şimdiki zamana uygun
General latter ölüm
General latter latterly bu yakınlarda
General latter son zamanlarda
General latter sonraki
General latter son
General latter ikincisi
General latter iki şeyden sonuncusu
General latter son söylenilen