İngilizce - Türkçe Sözlük


İngilizce'den Türkçe'ye 18 sonuç bulundu.

Kategori
Category
İngilizce
English
Türkçe
Turkish
General lazy tembel
General lazy aylak
General lazy uyuşuk
General lazy gevşek
General lazy ağır
General lazy lazybones tembel adam
General lazy lazy eyes göz donukluğu hastalığı
General lazy lazy Susan döner tepsi
General lazy lazy tongs uzaktaki şeyleri toplamaya yarayan makas şeklinde maşa
General lazy lazily tembelce
General lazy laziness tembellik
General lazy uyuşukluk
General lazy tembel
General lazy erincek
General lazy ağır
General lazy uyuşuk
General lazy yavaş hareket eden
General lazy tembellik/uyuşukluk veren