İngilizce - Türkçe Sözlük


İngilizce'den Türkçe'ye 114 sonuç bulundu.

Kategori
Category
İngilizce
English
Türkçe
Turkish
General light üzerine düşmek
General light light on rastgelmek
General light rastlamak
General light light out aceleyle yola çıkmak
General light yola düzülmek
General light hafif
General light eksik
General light ehemmiyetsiz
General light önemsiz
General light ince
General light yüksüz
General light yükü hafif
General light az
General light ufak
General light hazmı kolay
General light hafif
General light iyi mayalanmış
General light gailesiz
General light endişesiz
General light çevik
General light ayağına tez
General light hafifmeşrep
General light kararsız
General light başı dönmüş
General light sersemlemiş
General light hafifçe
General light kolayca
General light light coin ayarı eksik sikke
General light light comedian hafif komedi oynayan artist
General light light infantry hafif piyade
General light light in the head başı dönmüş
General light sersemlemiş
General light budala
General light ahmak
General light deli
General light light literature eğlendirici
General light kolay okunur hafif kitaplar
General light light meal hafif yemek
General light kolay hazmedilir yemek
General light light opera opera komik
General light operet
General light light sleeper uykusu hafif kimse
General light make light of önem vermemek
General light lightness hafiflik
General light ışık
General light aydınlık
General light ziya
General light nur
General light ışık veren şey
General light idrak veya akıl nuru
General light dünyaya ışık saçan kimse
General light aydınlık
General light pencere veya tepe camı gibi ışık veren şey
General light anlama
General light kibrit gibi yanınca ışık veren şey
General light gün ışığı
General light gündüz
General light fener şamandırası
General light light dues fener resmi
General light light meter ışıkölçer
General light fotometre
General light bring to light meydana çıkarmak
General light iyimser olarak
General light in the light of the facts olayların gelişmesine göre
General light northern lights kışın kutup bölge- lerinde türlü renkte görülen ışıklar
General light see the light nihayet anlamak
General light see the light of day doğmak
General light dünyaya gelmek
General light gerçekleşmek
General light meydana gelmek
General light shed veya throw light on aydınlatmak
General light açıklamak
General light strike a light kibrit çakmak
General light zodiacal light batıda güneş battıktan sonra ve doğuda gü- neş doğmadan görülen üçgen şeklinde ışık
General light aydınlatmak
General light ışık vermek
General light neşelendirmek
General light canlandırmak
General light parlatmak
General light yanmak
General light tutuşmak
General light alev almak
General light parıldamak
General light ışık salmak
General light ışık
General light aydınlık
General light güneş ışığı
General light gün ışığı
General light lamba
General light ışık
General light parlaklık
General light pırıltı
General light sevinç ya da heyecan pırıltısı
General light ışık
General light anlaşılma
General light ortaya çıkma
General light gün ışığına kavuşma
General light bakış açısı
General light aydınlık
General light ışıklı
General light parlak
General light yakmak/yanmak
General light aydınlatmak
General light ışık vermek
General light parlamak/parlatmak
General light ışıldamak
General light aydınlanmak
General light yüngül
General light hafif
General light yumuşak
General light be
General light hafifçe
General light yüksüz olarak
General light fazla yük almayarak