İngilizce - Türkçe Sözlük


İngilizce'den Türkçe'ye 120 sonuç bulundu.

Kategori
Category
İngilizce
English
Türkçe
Turkish
General line çizgi
General line yol
General line hat
General line ip
General line sicim
General line iplik
General line ölçme ipi
General line olta ipi
General line satır
General line mısra
General line hudut hattı
General line seri
General line dizi
General line ekvator çizgisi
General line enlem veya boylam dairesi
General line geometrik çizgi
General line plan
General line desen
General line şekil
General line sıra
General line kısa mektup
General line pusula
General line not
General line hareket tarzı
General line fikir silsilesi
General line hiza
General line belirli bir cins veya marka mal
General line kısım
General line vapur şirketi
General line tarik
General line yol
General line hat
General line saf
General line sıra
General line silsile
General line sıra
General line nesep
General line soy
General line saha
General line çığır
General line meslek
General line hizmet
General line meşguliyet
General line bir pusun on ikide birini teşkil eden ölçü çizgisi
General line ikna edici sözler
General line line engraving çizgilerle hakkedilmiş resim kalıbı
General line tire klişesi
General line lineofbattle ship eskiden savaş hattı gemisi
General line line of vision görüş hattı
General line line squall bora
General line fırtna
General line line up sıraya girmek
General line tarafını tutmak
General line sıralamak
General line kıyas etmek
General line karşılaştırmak
General line all along the line sıra boyunca bring into line sıraya getirmek
General line branch line şube hattı
General line kol: asıl işe ek olarak yapılan ikinci derecede iş
General line draw the line bir şeyi reddetmek
General line yapmamak
General line drawn up in line saf tutmuş
General line have a line on hakkında bilgi almak
General line bilgisi olmak
General line hold the line değişikliğe karşı olmak
General line telefonu kapatmamak
General line in line for kazanma ihtimali olan
General line in line with uygun
General line bir hizada
General line in my line kabiliyet veya faaliyet alanımda
General line main line ana hat
General line anayol
General line başlıca iş
General line on a line aynı hizada
General line bir sırada
General line itaatsiz
General line uyuşmamış
General line read between the lines yazılı olanından fazlasını okumak
General line bir yazıdaki kapalı anlamı keşfetmek
General line the color line beyaz insanların diğer ırklarla aralarında gözettikleri fark
General line the line ekvator
General line ordu veya donanma
General line toe the line bir kanun veya kurala itaat etmek veya ettirmek
General line What' your line? Ne işle uğraşıyorsunuz?
General line çizgilerle göstermek
General line altına veya üstüne çizgi çekmek
General line dizmek
General line bir sıraya koymak
General line çizgilerle doldurmak
General line line up sıraya girmek
General line sıra meydana getirmek
General line içine astar koymak
General line astarlamak
General line kaplamak
General line doldurmak
General line astarlamak
General line çizgi çizmek
General line sıra oluşturmak
General line çizgi
General line hat
General line yol
General line sınır belirten çizgi
General line hat
General line dizi
General line sıra
General line saf
General line ip
General line sicim
General line olta ipi
General line alısün hattı
General line demiryolu hattı
General line yol
General line
General line meslek
General line hizmet
General line uğraşı
General line stil
General line desen
General line şekil
General line çizgi