İngilizce - Türkçe Sözlük


İngilizce'den Türkçe'ye 15 sonuç bulundu.

Kategori
Category
İngilizce
English
Türkçe
Turkish
General linger ayrılamamak
General linger gitmemek
General linger gecikmek
General linger gitme vaktini uzatmak
General linger oyalanmak
General linger kolayca ölmemek
General linger uzun zaman can çekişmek
General linger kolay kolay geçmemek
General linger yavaş yavaş gitmek
General linger lingeringly ayrılmayarak
General linger gecikerek
General linger takılıp kalmak
General linger oyalanmak
General linger yubanmak
General linger sürüp gitmek