İngilizce - Türkçe Sözlük


İngilizce'den Türkçe'ye 66 sonuç bulundu.

Kategori
Category
İngilizce
English
Türkçe
Turkish
General little -st
General little less veya lesser
General little ufak
General little az
General little cüzi
General little cici
General little ehemmiyetsiz
General little değersiz
General little naçiz
General little dar fikirli
General little geri
General little az miktarda
General little hemen hiç gibi
General little az miktar
General little ufak şey
General little az zaman
General little Little Bear
General little Little Dipper Küçükayı takımyıldızı
General little little by little azar azar
General little yavaş yavaş
General little tedricen
General little little or nothing hiç denecek kadar az
General little hemen hemen hiç
General little little theater amatör tiyatro
General little deneysel tiyatro
General little in little minyatür halinde
General little make little of ehemmiyet vermemek
General little pek az anlayabilmek
General little think little of kıymet vermemek
General little ehemmiyetsiz saymak
General little tereddüt etmemek
General little Little did I think Aklımdan geçirmedim
General little Give me a little time
General little Bana biraz vakit verin
General little He did what little he could
General little Elinden geleni yaptı
General little He little knows
General little Bilmiyor ki
General little Wait a little
General little Biraz bekle
General little littleness küçüklük
General little biraz
General little az
General little az kemiyet
General little az miktar
General little azı
General little az çok
General little çok az
General little azca
General little küçük
General little ufak
General little az
General little kem
General little kısa
General little genç
General little balaca
General little küçük
General little bir çimdik
General little bir kadar
General little bir uğur
General little önemsiz
General little değersiz
General little küçük
General little birazcık
General little az
General little az miktar