İngilizce - Türkçe Sözlük


İngilizce'den Türkçe'ye 41 sonuç bulundu.

Kategori
Category
İngilizce
English
Türkçe
Turkish
General live (Verb) oturmak
General live sağ olmak
General live hayatta olmak
General live beslenmek
General live geçinmek
General live ömür sürmek
General live oturmak
General live eğleşmek
General live ikamet etmek
General live geçirmek
General live live a lie sahte hayat geçirmek
General live live and learn yaşadıkça ögrenmek
General live Live and let live
General live Ne sen bana karış ne ben sana karışayım
General live live down a slander bir iftirayı unutturacak şekilde yaşamak
General live live fast sefahat sürmek
General live live out sonuna kadar yaşamak
General live live up to one' reputation şöhretini doğrulayacak bir hayat yaşamak
General live canlı
General live diri
General live zinde
General live hayat dolu
General live hayata ait
General live yaşayanlara ait
General live yanan
General live live load hareketli yük
General live live oak kışın yapraklarını dökmeyen bir ceşit meşe ağacı
General live live rail elektrikli lokomotife cereyan veren ray
General live live steam kazandan gelen tam kuvvetli istim
General live live wire elektrik cereyanı nakleden tel
General live a live issue günün mühim meselesi
General live (Verb) yaşamak
General live (Verb) oturmak
General live (Verb) yaşamak
General live gereksinimlerini karşılamak
General live geçinmek
General live diri
General live canlı
General live canlı
General live çıngıyla yüklü
General live cereyanlı