İngilizce - Türkçe Sözlük


İngilizce'den Türkçe'ye 78 sonuç bulundu.

Kategori
Category
İngilizce
English
Türkçe
Turkish
General look bakmak
General look nazar etmek
General look dikkatle bakmak
General look görmek
General look düşünmek
General look mütalaa etmek
General look gözetmek
General look yönelmiş olmak
General look görünmek
General look gözükmek
General look benzemek
General look bakış
General look nazar
General look bakma
General look görünüş
General look ifade
General look yüz ifadesi
General look look about etrafına bakmak
General look dört yanını gözlemek veya kollamak
General look look after bakmak
General look gözetmek
General look look ahead ileriye bakmak
General look istikbale bakmak
General look look alive acele etmek
General look look around bütün ihtimalleri incelemek veya üzerinde düşünmek
General look look back hatırlamak
General look Look before you leap Düşüncesizce iş görmeyin
General look look daggers bakışıyle tehdit etmek
General look look for aramak
General look beklemek
General look look forward to beklemek
General look ummak
General look look into araştırmak
General look soruşturmak
General look incelemek
General look Look lively! Acele et! Çabuk ol! look on bakıp durmak
General look seyretmek
General look başkası ile aynı kitaptan okumak
General look look one in the face utanmayarak veya cesaretle birinin yüzüne bakmak
General look look out sakınmak
General look gözetmek
General look look out for dikkat etmek
General look look over incelemek
General look muayene etmek
General look göz gezdirmek
General look yoklamak
General look look sharp dikkat etmek
General look look the other way görmezlikten gelmek
General look Look to your manners Davranışlarına dikkat et! Kendine gel
General look look up gözleri yukarı dikmek
General look aramak
General look bakmak
General look ziyaret etmek
General look yoklamak
General look iyileşmek
General look düzelmek
General look look up to hürmeti olmak
General look hürmet etmek
General look güvenmek
General look itimat etmek
General look good looks gü zellik
General look He looked me through and through Beni iyice inceledi
General look Beni süzdü
General look Things look bad for you işiniz kötüdür
General look Yandınız
General look looking glass ayna
General look bakmak
General look görünmek
General look okşamak
General look göstermek
General look dikkat etmek
General look görmek
General look bakmak
General look bakış
General look yüz anlatımı
General look yüz ifadesi
General look görüntü
General look görünüş