İngilizce - Türkçe Sözlük


İngilizce'den Türkçe'ye 81 sonuç bulundu.

Kategori
Category
İngilizce
English
Türkçe
Turkish
General low alçak
General low yüksek olmayan
General low alçaktaki
General low aşağıdaki
General low ekvatora yakın
General low ufka yakın
General low alçak gönüllü
General low mütevazı
General low hakir
General low az
General low ucuz
General low adi
General low yavaş
General low kuvvetsiz
General low zayıf
General low baygın
General low sıkıntılı
General low alçak
General low rezil
General low geri
General low medeniyetsiz
General low kısa
General low bodur
General low boysuz
General low karamsar
General low üzgün
General low alçak mevkide veya mevkie
General low ucuz fiyatla
General low pes olarak
General low mütevazı tarzda
General low low camp bayağı
General low low comedy fars
General low Low Countries Hollanda
General low Belçika ve Lüksemburg
General low low frequency alçak frekans
General low low gear birinci vites
General low low life yoksulluk
General low Low Mass Katolik kilisesinde müziksiz ve basit ayin
General low low pressure alçak basınç
General low low profile dikkati çekme - me siyaseti
General low low relief hafif kabartma
General low low tide cezir
General low inik deniz
General low high and low havas ve avam
General low herkes
General low lay low yatırmak
General low yatağa düşürmek
General low yıkmak
General low mahvetmek
General low lie low saklanmak
General low niyetlerini gizlemek
General low susup beklemek
General low run low bitmek üzere olmak
General low search high and low her yerde aramak
General low böğürmek
General low böğürme
General low alçak
General low yüksek olmayan
General low alçak
General low düşük
General low az
General low zayıf
General low cansız
General low neşesiz
General low halsiz
General low yumuşak
General low alçak
General low rezil
General low aşağılık
General low saygısız
General low adi
General low bayağı
General low sıradan
General low aşağıya
General low alta
General low aşağıda
General low yere yakın
General low alçak
General low sessizce
General low yumuşak bir şekilde
General low alçak derece/düzey