İngilizce - Türkçe Sözlük


İngilizce'den Türkçe'ye 73 sonuç bulundu.

Kategori
Category
İngilizce
English
Türkçe
Turkish
General master efendi
General master sahip
General master patron
General master amir
General master usta
General master dini lider
General master üstat
General master büyük sanatçı
General master ing
General master erkek öğretmen
General master üniversitede bachelor'dan bir yüksek derece veya bu dereceyi alan kimse
General master yönetici
General master örnek
General master numune
General master kopya edilecek şey
General master teksir kalıbı
General master mumlu kâğıt
General master kü çük bey
General master kaptan
General master protokol görevlisi
General master lisans üstü fen diploması be master of ustası olmak
General master be one' own master başına buyruk olmak
General master Grand Master şövalyeler ile masonlarda büyük üstat
General master üstat
General master baş
General master ana
General master temel
General master esas
General master asıl
General master master builder mimar
General master yapı ustası
General master kalfa
General master master copy teksir kalıbı
General master mumlu kâğıt
General master ana metin
General master master key aynı cinsten bir takım kilitleri açan anahtar
General master ana anahtar
General master master plan ana plan
General master master stroke çok ustalıklı iş
General master maharetli iş
General master kesin başarı
General master master touch usta eli
General master yerinde söz veya davranış
General master yenmek
General master galip gelmek
General master hakkından gelmek
General master iyice öğrenmek
General master idare etmek
General master hakim olmak
General master efendi
General master sahip
General master müdür
General master yönetici
General master direktör
General master kodak reisi
General master muallim
General master işveren
General master patron
General master usta
General master üstat
General master usta
General master master derecesi
General master yüksek lisans
General master asıl
General master baş
General master en önemli
General master yenmek
General master denetim altına almak
General master egemen olmak
General master hakim olmak
General master iyi bilmek
General master hakim olmak
General master tam öğrenmek