İngilizce - Türkçe Sözlük


İngilizce'den Türkçe'ye 61 sonuç bulundu.

Kategori
Category
İngilizce
English
Türkçe
Turkish
General mean kurmak
General mean düşünmek
General mean ifade etmek
General mean mana vermek
General mean kastetmek
General mean demek istemek
General mean demek
General mean He means well
General mean Ne kadar beceriksiz olsa da hüsnüniyeti var
General mean It is meant for you Bu sizin için
General mean What do you mean by it? Ne demek istiyorsun? Yaptığın doğru mu? You mean everything to me Sen benim her şeyimsin
General mean orta
General mean vasat
General mean vasati
General mean ortalama
General mean mean distance ortalama mesafe
General mean mean pressure ortalama basınç
General mean mean time vasati güneş saati
General mean Greenwich mean time Greenwich ortalama güneş saati
General mean iki şeyin ortası
General mean vasat
General mean orta
General mean ılımlık
General mean istatistikte gözlem sonucu ortalama değer
General mean ikisi ortası
General mean ideal olan şey
General mean adi
General mean aşağı
General mean değersiz
General mean rezil
General mean alçak
General mean bayağı
General mean cimri
General mean pinti
General mean kılıksız
General mean yoksul
General mean ahlâksız
General mean tehlikeli
General mean güç
General mean nefis
General mean no mean city çok iyi şehir
General mean meanly alçakçasına
General mean meanness adilik
General mean cimrilik
General mean pinti
General mean cimri
General mean kaba
General mean çirkin
General mean huysuz
General mean haşin
General mean adi
General mean bayağı
General mean alçak
General mean acımasız
General mean anlamına gelmek
General mean demek olmak
General mean demek istemek
General mean kastetmek
General mean istemek
General mean niyet etmek
General mean aritmetik ortalama