İngilizce - Türkçe Sözlük


İngilizce'den Türkçe'ye 71 sonuç bulundu.

Kategori
Category
İngilizce
English
Türkçe
Turkish
General measure ölçü
General measure miktar
General measure ölçek
General measure her hangi bir ölçü sistemi
General measure ölçüm
General measure ölçme
General measure derece
General measure mertebe
General measure hudut
General measure had
General measure şiir vezni
General measure tedbir
General measure yol
General measure kanun
General measure angular measure açı ölçüsü
General measure beyond measure hadden aşırı
General measure son derece
General measure full measure tam ölçü
General measure for good measure fazladan
General measure ek olarak
General measure in some measure bir dereceye kadar
General measure liquid measure sıvı oylum ölçüsü
General measure take one' measure birinin kabiliyetini sınamak
General measure take measures tedbir almak
General measure hazırlıklı bulunmak
General measure tape measure mezura
General measure mezur
General measure metre şeridi
General measure ölçmek
General measure tartmak
General measure kıymet biçmek
General measure ölçüsü olmak
General measure karşılaştırmak
General measure ölçüsünü almak
General measure süzmek
General measure dikkatle bakmak
General measure uydurmak
General measure ayarlamak
General measure measure out ölçüp ayırmak
General measure measure swords kılıçla çarpışmak
General measure biri ile boy ölçüşmek
General measure measure up to beklenilen nitelikte olduğunu ispat etmek
General measure measuring rod ölçü değneği
General measure yüz ölçümü değneği
General measure measuring worm yeri ölçermiş gibi yürüyen bir cins tırtıl
General measure measured ölçülü
General measure ölçülmüş
General measure düzgün
General measure düzenli
General measure mevzun
General measure sınırlanmış
General measure measureless ölçüsüz
General measure hadsiz
General measure hesapsız
General measure measurement ölçü
General measure ölçme
General measure ölçüm
General measure ölçü
General measure ölçü birimi
General measure ölçme aygıtı
General measure ölçme jüyesi
General measure miktar
General measure ölçü
General measure çama
General measure oran
General measure derece
General measure nispet
General measure sınır
General measure önlem
General measure ölçmek
General measure ölçüsünde olmak