İngilizce - Türkçe Sözlük


İngilizce'den Türkçe'ye 90 sonuç bulundu.

Kategori
Category
İngilizce
English
Türkçe
Turkish
General mind bakmak
General mind dikkat etmek
General mind meşgul olmak
General mind ehemmiyet vermek
General mind kaygı çekmek
General mind endişe etmek
General mind boyun eğmek
General mind itaat etmek
General mind saymak
General mind dikkatli olmak
General mind karşı çıkmak
General mind itiraz etmek
General mind mahzurlu görmek
General mind Mind you Bak
General mind dinle
General mind Mind you do it Mutlaka yap
General mind Mind your p' and q' Söz ve hareketlerine dikkat et
General mind sakın düşme
General mind if you dont mind bir mahzuru yoksa
General mind müsaade ederseniz
General mind Never mind Zarar yok
General mind akıl
General mind zihin
General mind dimağ
General mind kafa
General mind hatır
General mind hafıza kuvveti
General mind fikir
General mind düşünce
General mind zeka
General mind idrak
General mind istek
General mind murat
General mind arzu
General mind meram
General mind şuur
General mind üstün insan
General mind mind' eye muhayyile
General mind mind reading başkasının zihnindekini anlama
General mind be of one mind hemfikir olmak
General mind blow one' mind esrar etkisiyle kendinden geçmek
General mind şaşkına çevirmek
General mind deli etmek
General mind call to mind hatırlamak
General mind hatırlatmak
General mind change one' mind caymak
General mind fikrini değiştirmek
General mind give someone a piece of ones mind birini azarlamak
General mind have a mind to niyet etmek
General mind kurmak
General mind have in mind hatırında olmak
General mind niyetinde olmak
General mind in his right mind aklı başında know one' own mind kendi fikrini bilmek
General mind ne istediğini bilmek
General mind make up ones mind karar vermek
General mind of unsound mind akli dengesi bozuk
General mind on one' mind aklında out of one' mind deli
General mind kaçık
General mind unutulmuş
General mind presence of mind tehlike zamanında işe yarayan çabuk düşünüş ve soğukkanlılık
General mind set one' mind on çok arzu etmek
General mind kafasına koymak
General mind speak one' mind düşündüğünü açıkça söylemek
General mind state of mind ruh durumu
General mind time out of mind ötedenberi
General mind eskiden beri
General mind us
General mind akıl
General mind kafa
General mind anlak
General mind zekâ
General mind bellek
General mind anımsama
General mind hafıza
General mind dikkat
General mind akıl
General mind düşünce
General mind kanı
General mind fikir
General mind eğilim
General mind kafalı adam
General mind zeki insan
General mind beyin
General mind dikkat etmek
General mind aldırmak
General mind önem vermek
General mind bakmak
General mind ilgilenmek
General mind karşı çıkmak
General mind karşı koymak