İngilizce - Türkçe Sözlük


İngilizce'den Türkçe'ye 28 sonuç bulundu.

Kategori
Category
İngilizce
English
Türkçe
Turkish
General ministry vaizlik
General ministry papazlık
General ministry papazlar
General ministry bakanlık
General ministry vekâlet
General ministry hizmet
General ministry yardım
General ministry Ministry of Agriculture Tarım Bakanlığı
General ministry Ministry of Commerce Ticaret Bakanlığı
General ministry Ministry of Communications Ulaştırma Bakanlığı
General ministry Ministry of Customs and Monopolies Gümrük ve Tekel Bakanlığı
General ministry Ministry of Defense Milli Savunma Bakanlığı
General ministry Ministry of Development and Housing imar ve iskân Bakanlığı
General ministry Ministry of Education Milli Eğitim Bakanlığı
General ministry Ministry of Energy and Natural Resources Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı
General ministry Ministry of Finance Maliye Bakanlığı
General ministry Ministry of Foreign Affairs Dışişleri Bakanlığı
General ministry Ministry of Forestry Orman Bakanlığı
General ministry Ministry of Health Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı
General ministry Ministry of Industry and Technology Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı
General ministry Ministry of the Interior içişleri Bakanlığı
General ministry Ministry of Justice Adalet Bakanlığı
General ministry Ministry of Labor Çalışma Bakanlığı
General ministry Ministry of Public Works Bayındırlık Bakanlığı
General ministry Ministry of Tourism Turizm ve Tanıtma Bakanlığı
General ministry Ministry of Village Affairs Köy işleri Bakanlığı
General ministry Ministry of Youth and Sports Gençlik ve Spor Bakanlığı
General ministry bakanlık